Rapportering

Skreddersydd rapportering for kommunens gjeld tilpasset finansreglementet

 

Fullverdig rapportering

Bergen Capital Management AS har et webbasert forvaltnings- og rapporteringssystem for håndtering av gjeldsporteføljer. Logg inn på BCM Finans her.

Sammen med våre kunder, har vi utviklet skreddersydde rapporter som oppfyller de eksplisitte kravene i forskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi leverer måneds-/tertialrapporter som er tilpasset hver kommune, og rapporten er lagt opp på en måte som er lett å relatere til finansreglement og investeringsmandat. Kommunens administrasjon får rapporter som kan distribueres direkte til kommunestyret og formannskapet. 

Se eksempel på rapport her

 

Rapporten inneholder: