Rådgivning

Med utgangspunkt i kommunens finansreglement foreslår BCM en passende struktur på gjeldsporteføljen basert på vårt rentesyn.

 

En sparringspartner
En aktiv tilnærming til låneporteføljen ved å kombinere flere låneprodukter og flere långivere har gitt kommuner og fylkeskommuner økt tilgang til kapital til en markedspris som historisk har gitt store innsparinger. I tillegg til de mer tradisjonelle långiverne som KLP og Kommunalbanken, benytter vi i tillegg verdipapirmarkedet og henter inn tilbud fra opptil 7 ulike aktører som konkurrerer om å gi kommunen de beste vilkårene. 
Det er rammene i kommunens finansreglement som danner grunnlaget for den rådgivningen vi gir til kommunene. På den måten tilpasser vi rådgivningen til den enkelte kommune.