Våre relasjoner, dine muligheter

Å være en del av et fellesskap gir kommunen mer forutsigbarhet og store besparelser. BCM er i markedet for kommunene hver dag.

Gjeldsforpliktelser utgjør en betydelig del av balansen til kommuner og fylkeskommuner. Med utgangspunkt i kommunens finansreglement foreslår BCM en passende struktur på gjeldsporteføljen basert på vårt rentesyn.

Bergen Capital Management AS har et forvaltningsvolum på over NOK 125 milliarder fordelt på mer enn 50 kommuner og fylkeskommuner. Siden 1992 har vi arbeidet aktivt ovenfor sektoren for å kunne sikre finansiering og gode rentebetingelser. Vi opptrer som en uavhengig part mellom kunde og finansieringskilde og har gjennom et årelangt arbeid knyttet gode kontakter i markedet, som våre kunder kan dra nytte av. 

Bergen Capital Management har et kompetent team og vi stiller gjerne opp i kommunestyret eller formannskapet for en gjennomgang av kommunens låneportefølje.

Les våre artikler

Vi ønsker i størst mulig grad å dele vår kompetanse og skriver blant annet artikler om relevante tema innenfor kommunal finans. Noen av våre artikler finner du her:

Kommunal Økonomi 4/21 - 20 år med kommunal finansforvaltning

Kommunal Økonomi 3/21 - Finansiell rapportering i årsberetningen

Kommunal Økonomi 8/20 - Refinansieringsrisiko i kommuner og fylkeskommuner

Kommunal Økonomi 6/20 - Kommunens bruk av verdipapirmarkedet som finansieringskilde

 

 

 

 

 

Gode kontakter i markedet

Vi avholder budrunder på vegne av kommunen, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Dette gjør at det til enhver tid vil kunne være opptil 7 banker som ønsker å konkurrere om å gi de beste vilkårene til kommunen. Som en stor aktør med over NOK 125 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder. Konkurranse gir resultater, se rentetabellen for nærmere opplysninger om hvilke betingelser vi oppnår for våre kunder.

Budsjettrenter

Vi bistår kommunen med utarbeidelse av renteestimat for kommende fireårsperiode. Dette gjøres som oftest på høsten i forbindelse med budsjettarbeidet, men vil også kunne gjøres på andre tidspunkt på året. Kommunen kan inkludere budsjetterte låneopptak, samt beregnede avdrag for fire-års perioden. Ved store renteendringer gjennom året, vil vi være behjelpelig med å oppdatere prognosen som er utarbeidet.