Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for ca. 40 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2020. BCM representerer 39 av 89 kommuner og fylkeskommuner som har lån notert på Oslo Børs, noe som utgjør en andel på 44 %.

Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 135 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
21.09.21
Kommune
2 år
Obligasjon
3MN+0,104%
103 150 000
17.09.21
Kommune
6 mnd
Sertifikat
0,647%
186 372 978
17.09.21
Kommune
4 mnd
Sertifikat
0,543%
130 000 000
17.09.21
Kommune
12 mnd
Sertifikat
0,883%
106 000 000
16.09.21
Kommune
3 år
Obligasjon
3MN+0,145%
252 690 000
16.09.21
Kommune
7 år
Banklån
1,93%
100 000 000
16.09.21
Kommune
4 mnd
Sertifikat
0,544%
52 000 000
16.09.21
Kommune
2 år
Obligasjon
3MN+0,096%
312 800 000
15.09.21
Kommune
6 mnd
Sertifikat
0,599%
400 000 000
15.09.21
Fylkeskommune
12 mnd
Sertifikat
0,823%
448 084 000
Dato
Kommune
Lånerente
21.09.21
Kommune
3MN+0,104%
17.09.21
Kommune
0,647%
17.09.21
Kommune
0,543%
17.09.21
Kommune
0,883%
16.09.21
Kommune
3MN+0,145%
16.09.21
Kommune
1,93%
16.09.21
Kommune
0,544%
16.09.21
Kommune
3MN+0,096%
15.09.21
Kommune
0,599%
15.09.21
Fylkeskommune
0,823%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
21.09.21
Kommune
2 år
3MN+0,104%
17.09.21
Kommune
6 mnd
0,647%
17.09.21
Kommune
4 mnd
0,543%
17.09.21
Kommune
12 mnd
0,883%
16.09.21
Kommune
3 år
3MN+0,145%
16.09.21
Kommune
7 år
1,93%
16.09.21
Kommune
4 mnd
0,544%
16.09.21
Kommune
2 år
3MN+0,096%
15.09.21
Kommune
6 mnd
0,599%
15.09.21
Fylkeskommune
12 mnd
0,823%