Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for 41 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2019. BCM representerer 39 av 89 kommuner og fylkeskommuner som har lån notert på Oslo Børs, noe som utgjør en andel på 44 %.

Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 125 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
23.02.21
Kommune
6 mnd
Sertifikat
0,465%
248 134 000
23.02.21
Kommune
3 år
Obligasjon
3MN+0,138%
169 900 720
23.02.21
Kommune
6,5 mnd
Sertifikat
0,500%
63 680 000
23.02.21
Kommune
3 mnd
Sertifikat
0,380%
90 000 000
22.02.21
Kommune
9 mnd
Sertifikat
0,480%
224 200 000
22.02.21
Kommune
2,5 år
Obligasjon
3MN+0,1175%
383 000 000
22.02.21
Fylkeskommune
3,5 år
Banklån
3MN+0,160%
475 000 000
22.02.21
Fylkeskommune
5 år
Obligasjon
1,428%
490 000 000
19.02.21
Kommune
3 mnd
Sertifikat
0,389%
91 470 000
19.02.21
Kommune
3 år
Obligasjon
3MN+0,141%
183 592 501
Dato
Kommune
Lånerente
23.02.21
Kommune
0,465%
23.02.21
Kommune
3MN+0,138%
23.02.21
Kommune
0,500%
23.02.21
Kommune
0,380%
22.02.21
Kommune
0,480%
22.02.21
Kommune
3MN+0,1175%
22.02.21
Fylkeskommune
3MN+0,160%
22.02.21
Fylkeskommune
1,428%
19.02.21
Kommune
0,389%
19.02.21
Kommune
3MN+0,141%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
23.02.21
Kommune
6 mnd
0,465%
23.02.21
Kommune
3 år
3MN+0,138%
23.02.21
Kommune
6,5 mnd
0,500%
23.02.21
Kommune
3 mnd
0,380%
22.02.21
Kommune
9 mnd
0,480%
22.02.21
Kommune
2,5 år
3MN+0,1175%
22.02.21
Fylkeskommune
3,5 år
3MN+0,160%
22.02.21
Fylkeskommune
5 år
1,428%
19.02.21
Kommune
3 mnd
0,389%
19.02.21
Kommune
3 år
3MN+0,141%