Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for 41 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2019. BCM representerer 39 av 89 kommuner og fylkeskommuner som har lån notert på Oslo Børs, noe som utgjør en andel på 44 %.

Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 125 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
27.04.21
Kommune
4 mnd
Sertifikat
0,328%
193 700 000
27.04.21
Kommune
3 mnd
Sertifikatvilk.
0,294%
299 180 000
23.04.21
Kommune
3 år
Banklån
3MN+0,160%
363 792 000
22.04.21
Kommune
3 mnd
Sertifikat
0,292%
270 000 000
21.04.21
Kommune
6 mnd
Sertifikat
0,383%
96 800 000
19.04.21
Kommune
6 mnd
Sertifikat
0,395%
268 844 000
19.04.21
Kommune
1 mnd
Sertifikat
0,208%
260 000 000
16.04.21
Kommune
2 år
Banklån
3MN+0,16%
67 005 000
15.04.21
Kommune
3 år
Banklån
3MN+0,17%
310 355 000
15.04.21
Kommune
12 mnd
Sertifikat
0,585%
300 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
27.04.21
Kommune
0,328%
27.04.21
Kommune
0,294%
23.04.21
Kommune
3MN+0,160%
22.04.21
Kommune
0,292%
21.04.21
Kommune
0,383%
19.04.21
Kommune
0,395%
19.04.21
Kommune
0,208%
16.04.21
Kommune
3MN+0,16%
15.04.21
Kommune
3MN+0,17%
15.04.21
Kommune
0,585%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
27.04.21
Kommune
4 mnd
0,328%
27.04.21
Kommune
3 mnd
0,294%
23.04.21
Kommune
3 år
3MN+0,160%
22.04.21
Kommune
3 mnd
0,292%
21.04.21
Kommune
6 mnd
0,383%
19.04.21
Kommune
6 mnd
0,395%
19.04.21
Kommune
1 mnd
0,208%
16.04.21
Kommune
2 år
3MN+0,16%
15.04.21
Kommune
3 år
3MN+0,17%
15.04.21
Kommune
12 mnd
0,585%