Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for ca. 56 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2021. BCM representerer 39 av 72 kommuner og fylkeskommuner som noterte obligasjoner på Oslo Børs i 2021.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 135 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
20.05.22
Kommune
3 mnd
Sertifikat
1,339%
120 000 000
19.05.22
Kommune
3 mnd
Sertifikat
1,300%
100 000 000
19.05.22
Kommune
3 mnd
Sertifikat
1,324%
127 662 000
18.05.22
Kommune
3 mnd
Sertifikat
1,300%
250 000 000
18.05.22
Kommune
3 mnd
Sertifikat
1,289%
250 000 000
18.05.22
Kommune
2 år
Obligasjon
3MN+0,270%
144 668 443
13.05.22
Kommune
3 mnd
Sertifikat
1,385%
60 000 000
13.05.22
Kommune
3 mnd
Sertifikat
1,350%
121 132 950
13.05.22
Kommune
7 mnd
Sertifikat
1,860%
26 140 000
13.05.22
Kommune
1 mnd
Sertifikat
1,160%
112 262 000
Dato
Kommune
Lånerente
20.05.22
Kommune
1,339%
19.05.22
Kommune
1,300%
19.05.22
Kommune
1,324%
18.05.22
Kommune
1,300%
18.05.22
Kommune
1,289%
18.05.22
Kommune
3MN+0,270%
13.05.22
Kommune
1,385%
13.05.22
Kommune
1,350%
13.05.22
Kommune
1,860%
13.05.22
Kommune
1,160%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
20.05.22
Kommune
3 mnd
1,339%
19.05.22
Kommune
3 mnd
1,300%
19.05.22
Kommune
3 mnd
1,324%
18.05.22
Kommune
3 mnd
1,300%
18.05.22
Kommune
3 mnd
1,289%
18.05.22
Kommune
2 år
3MN+0,270%
13.05.22
Kommune
3 mnd
1,385%
13.05.22
Kommune
3 mnd
1,350%
13.05.22
Kommune
7 mnd
1,860%
13.05.22
Kommune
1 mnd
1,160%