Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for ca. 56 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2021. BCM representerer 39 av 72 kommuner og fylkeskommuner som noterte obligasjoner på Oslo Børs i 2021.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 135 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
17.08.22
Kommune
3 mnd
Sertifikat
2,403%
127 662 000
17.08.22
Kommune
5 år
Fastrente
3,855%
81 503 000
16.08.22
Kommune
6 mnd
Sertifikat
3,044%
200 000 000
16.08.22
Kommune
2,5 år
Obligasjon
3MN+0,389%
300 000 000
16.08.22
Kommune
5 mnd
Sertifikat
2,860%
273 000 000
16.08.22
Fylkeskommune
4 mnd
Sertifikat
2,573%
501 734 000
16.08.22
Kommune
9 mnd
Sertifikat
3,320%
52 986 000
16.08.22
Fylkeskommune
30 år
Grønn rente
2,400%
97 450 000
16.08.22
Kommune
3 år
Obligasjon
3MN+0,458%
175 000 000
16.08.22
Kommune
6 mnd
Sertifikat
3,088%
161 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
17.08.22
Kommune
2,403%
17.08.22
Kommune
3,855%
16.08.22
Kommune
3,044%
16.08.22
Kommune
3MN+0,389%
16.08.22
Kommune
2,860%
16.08.22
Fylkeskommune
2,573%
16.08.22
Kommune
3,320%
16.08.22
Fylkeskommune
2,400%
16.08.22
Kommune
3MN+0,458%
16.08.22
Kommune
3,088%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
17.08.22
Kommune
3 mnd
2,403%
17.08.22
Kommune
5 år
3,855%
16.08.22
Kommune
6 mnd
3,044%
16.08.22
Kommune
2,5 år
3MN+0,389%
16.08.22
Kommune
5 mnd
2,860%
16.08.22
Fylkeskommune
4 mnd
2,573%
16.08.22
Kommune
9 mnd
3,320%
16.08.22
Fylkeskommune
30 år
2,400%
16.08.22
Kommune
3 år
3MN+0,458%
16.08.22
Kommune
6 mnd
3,088%