Referanser

Vi har mer enn 60 kommuner og fylkeskommuner og flere kommunale foretak på vår kundeliste og det er vi stolt av! 

Det viktigste for oss er å ha fornøyde kunder og at tjenestene vi leverer gir en merverdi for den enkelte, i form av blant annet trygghet ved å ha en sparringspartner, kompetanse og rådgivning.

Vi gleder oss over gode tilbakemeldinger fra våre kunder:

"Eg vil retta ein stor takk til BCM for eit svært godt og konstruktivt samarbeid på finansområdet gjennom alle år dere har nytt tenester inn mot oss. Vår kommune har vore en del av BCM-familien om lag frå oppstart. Det har vore godt å forholda seg til dere som kunde. Ryddige samarbeidsforhold; lett å få kontakt. Den personlege kontakten har vore og er svært viktig! Det er deres store force" Tor Leif Helgesen, Økonomisjef, Tysvær kommune.

Vi ønsker å være et bindeledd mellom kommune og finansierings- investeringskilde, hvor man sammen med andre kommuner drar nytte av å være i et fellesskap fremfor å være alene. Som liten eller stor, skal man få gode rentebetingelser og avkastning på investeringer.

I snart 30 år, har vi ytt tjenester for kommuner over hele landet. I dag benytter over 50 kommuner, 5 fylkeskommuner og 5 kommunale foretak seg av våre tjenester. Ta kontakt med oss om du ønsker en oversikt over våre referansekunder.