Norges ledende gjeldsforvalter

Norges ledende gjeldsforvalter

Vi forvalter over NOK 70 milliarder på vegne av norske kommuner, fylkeskommuner og bompengeselskaper.

Foto: Bybanen Utbygging/Rune Jenssen

 

Vi ønsker å være et bindeledd mellom kommune og finansierings- investeringskilde, hvor man sammen med andre kommuner drar nytte av å være i et fellesskap fremfor å være alene. Som liten eller stor, skal man få gode rentebetingelser og avkastning på investeringer.

I dag er gjeldsforvaltning et primærområde som tilbys offentlig sektor. Den store satsingen ovenfor kommunal sektor, har gjort selskapet til en betydelig aktør hvor vi forvalter mer enn NOK 70 milliarder innenfor gjeldsforvaltning. Samlet er vi Norges største kommune.

Les mer om gjeldsforvaltning her.