Kurs i gjeldsforvaltning

Da er vi i gang med første kurs i gjeldsforvaltning med deltagere fra kommuner, fylkeskommuner og Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

Gode spørsmål og refleksjoner, høyt engasjement og god stemining.

Det vil bli satt opp nye kurs i 2022 og vi kommer snart tilbake med sted og dato.