Solvens II og kapitalkrav overfor kommuner og fylkeskommuner

Kapitalkravet ved eksponering mot kommuner og fylkeskommuner blir vesentlig lavere enn opprinnelig antatt.  

 

 

Det kom en liten gladmelding like før jul i forbindelse med innføringen av det nye Solvens II regelverket og kommunale låneopptak. Rating av mindre kommuner blir mindre aktuelt med nedenstående melding og utslaget i rentemarkedet har allerde slått inn.

 

Kapitalkravet blir vesentlig lavere enn for eksponeringer mot ordinære foretak etter Finanstilsynets tilpasning av kapitalkravet for eksponeringer mot uratede kommuner og fylkeskommuner.


Finansdepartementet har i brev av 19. oktober 2015 bedt Finanstilsynet foreta en tilpasning av kapitalkravet for eksponeringer mot uratede kommuner og fylkeskommuner. Tilpasningen innebærer at eksponeringer mot uratede norske kommuner og fylkeskommuner skal behandles som eksponeringer mot AA-ratede motparter. Kapitalkravet for slike eksponeringer blir dermed vesentlig lavere enn for eksponeringer mot ordinære foretak, men likevel høyere enn for eksponeringer mot staten.

 

Forskriften finnes på Finanstilsynet.no

 

Ta kontakt for en oppdatering av aktuelle lånerenter, eller se våre siste transaksjoner i rentemarkedet under Rentetabellen.