Vi søker nye medarbeidere

Vi søker nye medarbeidere

Erfaren Renteforvalter

Controller - rapportering og forretningsstøtte                                                                           

Bergen Capital Management AS (BCM) er et verdipapirforetak med konsesjon til å drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. I tillegg har selskapet tillatelse til å yte visse tilleggstjenester. Selskapets tre forretningsområder er Aktiv forvaltning, Gjeldsforvaltning samt Corporate rådgivning. Selskapet har intern forvaltnings- og analysekapasitet i det norske aksje- og rentemarkedet. Porteføljen innen aktiv forvaltning, bestående av aksjer og obligasjoner, beløper seg til ca. NOK 1 mrd.

Bergen Capital Management AS er forvalter / rådgiver for over NOK 60 mrd. fordelt på mer 45 (fylkes-) kommuner, samt diverse bompengeselskaper. Siden 1992 har BCM arbeidet aktivt ovenfor sektoren for å kunne sikre finansiering og gode rentebetingelser. Vi opptrer som en uavhengig part mellom kunde og finansieringskilde, og har gjennom et årelangt arbeid knyttet gode kontakter i markedet.

BCM er eiet av de ansatte, har 8 medarbeidere og er underlagt Verdipapirhandelsloven og Finanstilsynets konsesjon fra 1998. Innenfor Corporate Finance arbeider selskapet primært mot eiendoms- og shippingsegmentet.

BCM er Norges største forvalter / rådgiver overfor kommunal sektor innenfor gjeldssiden, og har som målsetning til enhver tid å være den fortrukne aktør. Oppdragsmengden er økende og selskapet vokser. BCM søker nå etter en erfaren Renteforvalter og en junior Controller, -rapportering og forretningsstøtte.

 

Renteforvalter

BCM avholder budrunder på vegne av kommunen, hvor BCM i tillegg til det ordinære lånemarkedet også benytter sertifikat-, og obligasjons, og derivatmarkedet.

Du vil inngå i team med erfarne forvaltere og gjennomføre transaksjoner knyttet til gjeldsforvaltning. Som renteforvalter vil du overta og videreutvikle din egen kundeportefølje. Du har høy interesse for verdipapirmarkedet, forståelse for rentemarkedet, og kan forhandle med meglerapparatet. Du har høy grad av forretningsorientering, er analytisk og jobber strukturert med kunderelasjoner. Vi søker deg som kan bidra med gjeldsplanlegging gjennom optimalisering av struktur og sammensetning av innlånsportefølje.

BCM har utviklet et skreddersydd rapporteringssystem, BCM Finans, som oppfyller de eksplisitte kravene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Selskapet leverer kvartals-/tertialrapporter som er tilpasset hver enkelt kunde, og er lagt opp på en måte som er lett å relatere til finansreglement og investeringsmandat.


Controller – rapportering og forretningsstøtte

Vi ser etter deg som er fleksibel, allsidig og operativ og kan håndtere alt fra enkle daglige gjøremål til mer avanserte oppgaver.

Du vil få ansvar for oppdatering, tilpasning og implementering av rutiner og avtaler i samarbeid med vår Compliance Officer . Som Controller vil du ha ansvar for avstemming og kontroll av kunderapporter, samt rapportering internt og eksternt. Gjennomgang av handelsoversikter, sluttsedler, VPS-meldinger og kontoutskrifter blir viktige oppgaver. Det er viktig at du er ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig. Du liker å jobbe selvstendig og tar i et tak ved behov.

Du har stor interesse for verdipapir- og kapitalmarkedet, høy grad av tallforståelse og gode analytiske egenskaper. Det vil være en fordel om du har regnskapskompetanse og gode Excel-kunnskaper. Du vil inngå i et team og rapportere til daglig leder.

For begge stillingene gjelder:
Høyere økonomisk utdannelse
Relevant erfaring fra bank eller verdipapirforetak
Engasjert, analytisk og arbeidsom

Vi tilbyr:
Utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter
Godt faglig og sosialt miljø
Konkurransedyktige betingelser
Selvstendig stilling i et spennende og profesjonelt miljø
Gode pensjonsordninger

 

Finn kontaktpersoner og søk på stillingen her.