Rådgivning

Strukturering av kommunale tjenester på en optimal måte

 

Det kan være mye å spare på å organisere kommunale tjenester på en riktig måte, både ressursmessig og med tanke på brukernes interesser.

Kommunalfinans AS ble etablert  i 1992 som et rådgivningsselskap for kommunal sektor. Målsettingen var å fungere som en ”økonomi- og finansavdeling” for den enkelte kommune med særlig hensyn på å ivareta de verdier balansen til enhver tid representerer. Videre fikk selskapet konsesjon fra Finanstilsynet i 1998 til å drive porteføljeforvaltning og senere også mottak og formidling av ordre og investeringsrådgivning samt visse tilknyttede tjenester. Les mer om våre konsesjoner her.

 

 

En sparringspartner

Gjennom mange års erfaring og arbeid innen kommunal sektor kan Bergen Capital Management AS bidra til frigjøring av kapasitet i kommuneadministrasjonen, kompetanseheving og gode resultater gjennom en involverende samarbeidsform, og kvalitetssikring ved bruk av en uavhengig tredjepart.

Lang erfaring innen kommunal sektor

Siden 1992 har selskapet bistått en rekke fylkeskommuner, kommuner, kommunale foretak og aksjeselskap, kraftselskap samt offentlige virksomheter med finansielle og økonomiske rådgivningstjenester. For offentlig- og interkommunale foretak er dette aktuelt innen tjenesteområdene: • Vann og avløp • Eiendom • Samferdsel (infrastruktur og havnevesen) • Energi

Vi tilbyr en rekke tjenester

Tjenestene omfatter bankavtaler, rating advisory, budsjettrenter, investeringsanalyser og andre økonomiske analyser.