Våre relasjoner, dine muligheter

Mer forutsigbarhet og store besparelser

 

Gjeldsforpliktelser utgjør en betydelig del av balansen til kommuner og fylkeskommuner. En økt bevissthet rundt gjeldsporteføljen kan gi mer forutsigbarhet og store besparelser. Bergen Capital Management AS har et forvaltningsvolum på over NOK 85 milliarder fordelt på mer enn 50 kommuner og fylkeskommuner. Siden 1992 har vi arbeidet aktivt ovenfor sektoren for å kunne sikre finansiering og gode rentebetingelser. Vi opptrer som en uavhengig part mellom kunde og finansieringskilde og har gjennom et årelangt arbeid knyttet gode kontakter i markedet, som våre kunder kan dra nytte av.

 

Finansreglement setter rammen

Med utgangspunkt i kommunens finansreglement, foreslår vi en passende struktur av gjeldsporteføljen med utgangspunkt i vårt rentesyn. Hver kommune er unik, og ulike hensyn må tas ved gjeldsforvaltningen.

Gode kontakter i markedet

Vi avholder budrunder på vegne av kommunen, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 85 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder. Konkurranse gir resultater, se ”rentetabellen”.

Fullverdig rapportering

Sammen med våre kunder, har vi utviklet skreddersydde rapporter som oppfyller de eksplisitte kravene i forskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi leverer kvartals-/tertialrapporter som er tilpasset hver kommune, og er lagt opp på en måte som er lett å relatere til finansreglement og investeringsmandat. Kommunens administrasjon får rapporter som kan distribueres direkte til kommunestyret og formannskapet.

Løsningspresentasjon

Vi stiller gjerne opp i kommunestyre eller formannskap for en gjennomgang av kommunens portefølje.