Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
06.11.19
Skien
6 mnd
Sertifikat
2,008%
414 812 000
05.11.19
Ulstein
12 mnd
Sertifikat
1,995%
86 178 369
04.11.19
Nittedal
7,5 år
Obligasjon
2,215%
181 000 000
01.11.19
Akershus
3 mnd
Sertifikat
1,990%
140 000 000
30.10.19
Herøy
5 år
Obligasjon
2,113%
165 000 000
29.10.19
Haram
9 mnd
Sertifikat
2,010%
139 400 000
29.10.19
Haram
2 mnd
Sertifikat
1,730%
108 340 000
24.10.19
Fet
8 mnd
Sertifikat
1,966%
210 526 000
21.10.19
Fredrikstad
4 mnd
Sertifikat
1,964%
200 000 000
21.10.19
Sunndal
6 mnd
Sertifikat
1,965%
136 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
06.11.19
Skien
2,008%
05.11.19
Ulstein
1,995%
04.11.19
Nittedal
2,215%
01.11.19
Akershus
1,990%
30.10.19
Herøy
2,113%
29.10.19
Haram
2,010%
29.10.19
Haram
1,730%
24.10.19
Fet
1,966%
21.10.19
Fredrikstad
1,964%
21.10.19
Sunndal
1,965%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
06.11.19
Skien
6 mnd
2,008%
05.11.19
Ulstein
12 mnd
1,995%
04.11.19
Nittedal
7,5 år
2,215%
01.11.19
Akershus
3 mnd
1,990%
30.10.19
Herøy
5 år
2,113%
29.10.19
Haram
9 mnd
2,010%
29.10.19
Haram
2 mnd
1,730%
24.10.19
Fet
8 mnd
1,966%
21.10.19
Fredrikstad
4 mnd
1,964%
21.10.19
Sunndal
6 mnd
1,965%