Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for 41 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2019. BCM representerer 39 av 89 kommuner og fylkeskommuner som har lån notert på Oslo Børs, noe som utgjør en andel på 44 %.

Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
21.01.20
Kvinnherad
3 mnd
Sertifikatvilk.
1,855%
167 500 000
20.01.20
Agder
12 mnd
Sertifikat
1,950%
300 000 000
17.01.20
Sveio
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,965%
70 000 000
16.01.20
Vindafjord
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,950%
94 500 000
16.01.20
Vindafjord
3 mnd
Sertifikat
1,870%
86 042 000
16.01.20
Ålesund
4 mnd
Sertifikat
1,890%
100 000 000
15.01.20
Lillestrøm
7 mnd
Sertifikatvilk.
1,916%
228 600 000
15.01.20
Rælingen
6,7 år
Obligasjon
2,190%
217 000 000
15.01.20
Sunndal
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,967%
116 342 000
15.01.20
Rauma
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,967%
126 781 520
Dato
Kommune
Lånerente
21.01.20
Kvinnherad
1,855%
20.01.20
Agder
1,950%
17.01.20
Sveio
1,965%
16.01.20
Vindafjord
1,950%
16.01.20
Vindafjord
1,870%
16.01.20
Ålesund
1,890%
15.01.20
Lillestrøm
1,916%
15.01.20
Rælingen
2,190%
15.01.20
Sunndal
1,967%
15.01.20
Rauma
1,967%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
21.01.20
Kvinnherad
3 mnd
1,855%
20.01.20
Agder
12 mnd
1,950%
17.01.20
Sveio
12 mnd
1,965%
16.01.20
Vindafjord
12 mnd
1,950%
16.01.20
Vindafjord
3 mnd
1,870%
16.01.20
Ålesund
4 mnd
1,890%
15.01.20
Lillestrøm
7 mnd
1,916%
15.01.20
Rælingen
6,7 år
2,190%
15.01.20
Sunndal
12 mnd
1,967%
15.01.20
Rauma
12 mnd
1,967%