Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

Vi er en stor aktør i markedet og BCM stod for 41 % av antall transaksjoner som ble gjort i obligasjonsmarkedet for kommuner og fylkeskommuner i 2019. BCM representerer 39 av 89 kommuner og fylkeskommuner som har lån notert på Oslo Børs, noe som utgjør en andel på 44 %.

Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
30.03.20
Sola
12 mnd
Sertifikatvilkår
1,244%
214 236 000
30.03.20
Ulstein
3 mnd
Sertifikat
1,309%
169 900 000
24.03.20
Stord
3 år
Banklån
1,595%
188 700 000
19.03.20
Skien
3 mnd
Sertifikat
2,085%
273 315 000
18.03.20
Vinje
3 mnd
Sertifikat
2,095%
112 933 334
17.03.20
Lillestrøm
3 år
Banklån
1,650%
365 237 000
17.03.20
Sola
3 mnd
Sertifikat
1,990%
53 975 000
17.03.20
Enebakk
6 mnd
Sertifikatvilk.
1,906%
204 662 000
16.03.20
Vestfold og Telemark
3 mnd
Sertifikat
2,050%
289 816 180
13.03.20
Ålesund
3 mnd
Sertifikat
1,759%
200 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
30.03.20
Sola
1,244%
30.03.20
Ulstein
1,309%
24.03.20
Stord
1,595%
19.03.20
Skien
2,085%
18.03.20
Vinje
2,095%
17.03.20
Lillestrøm
1,650%
17.03.20
Sola
1,990%
17.03.20
Enebakk
1,906%
16.03.20
Vestfold og Telemark
2,050%
13.03.20
Ålesund
1,759%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
30.03.20
Sola
12 mnd
1,244%
30.03.20
Ulstein
3 mnd
1,309%
24.03.20
Stord
3 år
1,595%
19.03.20
Skien
3 mnd
2,085%
18.03.20
Vinje
3 mnd
2,095%
17.03.20
Lillestrøm
3 år
1,650%
17.03.20
Sola
3 mnd
1,990%
17.03.20
Enebakk
6 mnd
1,906%
16.03.20
Vestfold og Telemark
3 mnd
2,050%
13.03.20
Ålesund
3 mnd
1,759%