Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
12.04.19
Indre Fosen
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,633%
268 844 000
12.04.19
Østre Toten
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,663%
195 000 000
12.04.19
Haram
2 år
Obligasjon
N+0,094%
160 000 000
12.04.19
Sunndal
6 mnd
Sertifikat
1,467%
136 000 000
12.04.19
Sørum
12 mnd
Sertifikat
1,600%
300 000 000
11.04.19
Ulstein
4 mnd
Sertifikat
1,353%
202 650 000
11.04.19
Østre Toten Boligstiftelse
12 mnd
Sertifikat
1,680%
47 958 779
10.04.19
Os
6 mnd
Sertifikat
1,425%
238 000 000
09.04.19
Vågsøy
12 mnd
Sertifikat
1,540%
142 217 490
08.04.19
Odda
5 år
Obligasjon
2,143%
192 263 000
Dato
Kommune
Lånerente
12.04.19
Indre Fosen
1,633%
12.04.19
Østre Toten
1,663%
12.04.19
Haram
N+0,094%
12.04.19
Sunndal
1,467%
12.04.19
Sørum
1,600%
11.04.19
Ulstein
1,353%
11.04.19
Østre Toten Boligstiftelse
1,680%
10.04.19
Os
1,425%
09.04.19
Vågsøy
1,540%
08.04.19
Odda
2,143%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
12.04.19
Indre Fosen
12 mnd
1,633%
12.04.19
Østre Toten
12 mnd
1,663%
12.04.19
Haram
2 år
N+0,094%
12.04.19
Sunndal
6 mnd
1,467%
12.04.19
Sørum
12 mnd
1,600%
11.04.19
Ulstein
4 mnd
1,353%
11.04.19
Østre Toten Boligstiftelse
12 mnd
1,680%
10.04.19
Os
6 mnd
1,425%
09.04.19
Vågsøy
12 mnd
1,540%
08.04.19
Odda
5 år
2,143%