Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 58 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt Tillitsmannsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
06.07.17
Voss og Omland Bompeng.
3 mnd
Sertifikat
0,864%
186 000 000
29.06.17
Rauma
9 mnd
Sertifikat
1,164%
100 000 000
27.06.17
Haram
3 mnd
Sertifikatvilk.
0,872%
100 000 000
23.06.17
Hareid
3 år
Banklån
N+0,400%
78 041 000
22.06.17
Odda
4 mnd
Sertifikatvilk.
0,905%
51 600 000
19.06.17
Rissa
3 mnd
Sertifikatvilk.
0,933%
108 409 800
16.06.17
Østre Toten Boligstift.
12 mnd
Sertifikat
1,230%
39 610 608
15.06.17
Rauma
3 mnd
Sertifikatvilk.
0,943%
108 031 000
15.06.17
Haram
3 mnd
Sertifikat
0,909%
152 200 000
14.06.17
Skien
11 mnd
Sertifikat
1,150%
295 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
06.07.17
Voss og Omland Bompeng.
0,864%
29.06.17
Rauma
1,164%
27.06.17
Haram
0,872%
23.06.17
Hareid
N+0,400%
22.06.17
Odda
0,905%
19.06.17
Rissa
0,933%
16.06.17
Østre Toten Boligstift.
1,230%
15.06.17
Rauma
0,943%
15.06.17
Haram
0,909%
14.06.17
Skien
1,150%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
06.07.17
Voss og Omland Bompeng.
3 mnd
0,864%
29.06.17
Rauma
9 mnd
1,164%
27.06.17
Haram
3 mnd
0,872%
23.06.17
Hareid
3 år
N+0,400%
22.06.17
Odda
4 mnd
0,905%
19.06.17
Rissa
3 mnd
0,933%
16.06.17
Østre Toten Boligstift.
12 mnd
1,230%
15.06.17
Rauma
3 mnd
0,943%
15.06.17
Haram
3 mnd
0,909%
14.06.17
Skien
11 mnd
1,150%