Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
09.09.19
Aurskog-Høland
8 mnd
Sertifikatvilk.
1,774%
57 352 000
09.09.19
Aurskog-Høland
7 år
Obligasjon
1,930%
150 000 000
05.09.19
Haram
6 mnd
Sertifikat
1,660%
151 485 000
04.09.19
Ørsta
12 mnd
Sertifikatvilk.
3M N-0,05%
105 000 000
04.09.19
Haram
6 mnd
Sertifikat
1,680%
117 500 000
02.09.19
Skedsmo
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,685%
400 000 000
02.09.19
Kragerø
4,5 mnd
Sertifikat
1,500%
100 000 000
30.08.19
Sveio
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,710%
98 018 000
30.08.19
Østre Toten
10 år
Banklån
2,003%
300 000 000
28.08.19
Volda
10 år
Banklån
1,978%
220 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
09.09.19
Aurskog-Høland
1,774%
09.09.19
Aurskog-Høland
1,930%
05.09.19
Haram
1,660%
04.09.19
Ørsta
3M N-0,05%
04.09.19
Haram
1,680%
02.09.19
Skedsmo
1,685%
02.09.19
Kragerø
1,500%
30.08.19
Sveio
1,710%
30.08.19
Østre Toten
2,003%
28.08.19
Volda
1,978%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
09.09.19
Aurskog-Høland
8 mnd
1,774%
09.09.19
Aurskog-Høland
7 år
1,930%
05.09.19
Haram
6 mnd
1,660%
04.09.19
Ørsta
12 mnd
3M N-0,05%
04.09.19
Haram
6 mnd
1,680%
02.09.19
Skedsmo
12 mnd
1,685%
02.09.19
Kragerø
4,5 mnd
1,500%
30.08.19
Sveio
12 mnd
1,710%
30.08.19
Østre Toten
10 år
2,003%
28.08.19
Volda
10 år
1,978%