Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 70 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt Tillitsmannsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
20.09.17
Meland
12 mnd
Sertifikat
1,090%
80 500 000
18.09.17
Skien
5 år
Obligasjon
1,788%
276 427 000
18.09.17
Rissa
12 mnd
Sertifikat
1,080%
108 409 800
18.09.17
Vaksdal
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,020%
55 000 000
15.09.17
Os
3 år
Banklån
1,441%
192 000 000
15.09.17
Rælingen
6 år
Obligasjon
1,920%
100 000 000
15.09.17
Rælingen
6 mnd
Sertifikat
1,080%
104 000 000
15.09.17
Harstad
12 mnd
Sertifikat
1,073%
100 000 000
14.09.17
Haram
4 mnd
Sertifikat
1,030%
152 200 000
13.09.17
Enebakk
6 mnd
Sertifikatvilk.
1,044%
100 962 000
Dato
Kommune
Lånerente
20.09.17
Meland
1,090%
18.09.17
Skien
1,788%
18.09.17
Rissa
1,080%
18.09.17
Vaksdal
1,020%
15.09.17
Os
1,441%
15.09.17
Rælingen
1,920%
15.09.17
Rælingen
1,080%
15.09.17
Harstad
1,073%
14.09.17
Haram
1,030%
13.09.17
Enebakk
1,044%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
20.09.17
Meland
12 mnd
1,090%
18.09.17
Skien
5 år
1,788%
18.09.17
Rissa
12 mnd
1,080%
18.09.17
Vaksdal
12 mnd
1,020%
15.09.17
Os
3 år
1,441%
15.09.17
Rælingen
6 år
1,920%
15.09.17
Rælingen
6 mnd
1,080%
15.09.17
Harstad
12 mnd
1,073%
14.09.17
Haram
4 mnd
1,030%
13.09.17
Enebakk
6 mnd
1,044%