Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 70 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
19.06.18
Bergen-Os Bompengeselskap
3 mnd
Sertifikat
1,040%
70 000 000
19.06.18
Volda
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,213%
174 691 380
18.06.18
Sørum
10 mnd
Sertifikat
1,165%
300 000 000
14.06.18
Rauma
12 mnd
Sertifikat
1,212%
109 693 000
13.06.18
Telemark
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,200%
350 000 000
13.06.18
Skedsmo
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,210%
177 000 000
13.06.18
Drangedal
7 mnd
Sertifikat
1,170%
58 600 000
12.06.18
Østre Toten boligstift.
12 mnd
Sertifikat
1,219%
39 610 608
11.06.18
Skien
5 mnd
Sertifikatvilk.
1,058%
180 895 000
11.06.18
Sola
12 mnd
Sertifikat
1,200%
115 408 000
Dato
Kommune
Lånerente
19.06.18
Bergen-Os Bompengeselskap
1,040%
19.06.18
Volda
1,213%
18.06.18
Sørum
1,165%
14.06.18
Rauma
1,212%
13.06.18
Telemark
1,200%
13.06.18
Skedsmo
1,210%
13.06.18
Drangedal
1,170%
12.06.18
Østre Toten boligstift.
1,219%
11.06.18
Skien
1,058%
11.06.18
Sola
1,200%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
19.06.18
Bergen-Os Bompengeselskap
3 mnd
1,040%
19.06.18
Volda
12 mnd
1,213%
18.06.18
Sørum
10 mnd
1,165%
14.06.18
Rauma
12 mnd
1,212%
13.06.18
Telemark
12 mnd
1,200%
13.06.18
Skedsmo
12 mnd
1,210%
13.06.18
Drangedal
7 mnd
1,170%
12.06.18
Østre Toten boligstift.
12 mnd
1,219%
11.06.18
Skien
5 mnd
1,058%
11.06.18
Sola
12 mnd
1,200%