Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 80 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
04.07.19
Hareid
7 år
Obligasjon
2,140%
75 000 000
28.06.19
Rauma
2 mnd
Sertifikat
1,410%
50 000 000
26.06.19
Sola
1,5 mnd
Sertifikat
1,380%
134 247 510
26.06.19
Volda
3 mnd
Sertifikat
1,425%
180 084 400
25.06.19
Haram
3 mnd
Sertifikat
1,427%
100 000 000
25.06.19
Vindafjord
2 mnd
Sertifikat
1,385%
66 000 000
19.06.19
Vaksdal
5 år
Banklån
1,990%
149 316 000
19.06.19
Meland
3 år
Banklån
1,843%
130 000 000
19.06.19
Indre Fosen
12 mnd
Sertifikat
1,747%
77 579 208
18.06.19
Volda
12 mnd
Sertifikat
1,724%
174 691 380
Dato
Kommune
Lånerente
04.07.19
Hareid
2,140%
28.06.19
Rauma
1,410%
26.06.19
Sola
1,380%
26.06.19
Volda
1,425%
25.06.19
Haram
1,427%
25.06.19
Vindafjord
1,385%
19.06.19
Vaksdal
1,990%
19.06.19
Meland
1,843%
19.06.19
Indre Fosen
1,747%
18.06.19
Volda
1,724%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
04.07.19
Hareid
7 år
2,140%
28.06.19
Rauma
2 mnd
1,410%
26.06.19
Sola
1,5 mnd
1,380%
26.06.19
Volda
3 mnd
1,425%
25.06.19
Haram
3 mnd
1,427%
25.06.19
Vindafjord
2 mnd
1,385%
19.06.19
Vaksdal
5 år
1,990%
19.06.19
Meland
3 år
1,843%
19.06.19
Indre Fosen
12 mnd
1,747%
18.06.19
Volda
12 mnd
1,724%