Dette er resultatene vi oppnår

Vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer. 

 

 

Vi er en stor aktør som er hyppig i markedet. Dette medfører at vi oppnår markedsmessige priser ved nye låneopptak og refinansieringer.

 

Konkurranse gir resultater

Vi avholder budrunder på vegne av våre kunder, hvor vi i tillegg til det ordinære lånemarkedet, også benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Som en stor aktør med over NOK 70 milliarder til forvaltning, drar vi nytte av gode kontakter i markedet for alle våre kunder.

Prisene under (nominell lånerente) er oppnådd ved panel med inntil 7 tilbydere. Ved opptak av lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet tilkommer vps kostnader og kontoførergebyr samt tillitsmanns- og børsavgift ved obligasjonslån. Lånevolumet kan være mellom NOK 25 mill - 500 mill.

 

Dato
Kommune
Periode
Instrument
Lånerente
Volum
20.11.17
Hordaland
12 mnd
Sertifikatvilk.
1,040%
470 000 000
16.11.17
Ulstein
6 mnd
Sertifikatvilk.
1,044%
245 645 178
15.11.17
Skedsmo
3 mnd
Sertifikat
1,043%
177 000 000
14.11.17
Hordaland
6 år
Obligasjon
1,989%
480 000 000
14.11.17
Osterøy
3,5 mnd
Sertifikat
1,073%
44 460 000
13.11.17
Bamble
12 mnd
Sertifikat
1,070%
114 000 000
09.11.17
Skjærgårdshallen AS
12 mnd
Sertifikat
1,220%
23 000 000
08.11.17
Stord
3 mnd
Sertifikat
1,057%
175 000 000
03.11.17
Ulstein
4,75 år
Obligasjon
N+0,453%
167 024 000
02.11.17
Akershus
5 år
Banklån
N+0,460%
290 000 000
Dato
Kommune
Lånerente
20.11.17
Hordaland
1,040%
16.11.17
Ulstein
1,044%
15.11.17
Skedsmo
1,043%
14.11.17
Hordaland
1,989%
14.11.17
Osterøy
1,073%
13.11.17
Bamble
1,070%
09.11.17
Skjærgårdshallen AS
1,220%
08.11.17
Stord
1,057%
03.11.17
Ulstein
N+0,453%
02.11.17
Akershus
N+0,460%
Dato
Kommune
Periode
Lånerente
20.11.17
Hordaland
12 mnd
1,040%
16.11.17
Ulstein
6 mnd
1,044%
15.11.17
Skedsmo
3 mnd
1,043%
14.11.17
Hordaland
6 år
1,989%
14.11.17
Osterøy
3,5 mnd
1,073%
13.11.17
Bamble
12 mnd
1,070%
09.11.17
Skjærgårdshallen AS
12 mnd
1,220%
08.11.17
Stord
3 mnd
1,057%
03.11.17
Ulstein
4,75 år
N+0,453%
02.11.17
Akershus
5 år
N+0,460%