Kommunalfinans 2020

Kommunalfinans 2020

Hold av 20. og 21. august 2020 til nytt seminar i Bergen. Vi setter sammen et spennende program med gode foredragsholdere og relevante tema.

Groenne Penger